Anti-Fraud League

It revolves around a team comprised of yuppy Fang Yuan, genius boy Mi Ruo, the animated Luo Xin, and social butterfly Niu Meng. They run an insurance investigation agency which tackles all sorts of insurance cases. (Source: ChineseDrama.info)

Production Information

 • Known As
  • Anti-Fraud League
  • 反骗天下
  • Fan Pian Tian Xia
  • Deceive the World
 • Country
  • China
 • Category
  • Series
 • Duration
  • 24 Episodes (37 min. each)
 • Rating
  • Not Yet Rated
 • Original Release Date
  • 04 December 2019
 • Main Characters
  • Gao Yi Ren Fang Yuan
  • Xiao Yu Liang Mi Ruo
  • Fan Meng Luo Xin
 • Supporting Characters
  • Zhu Yu Xin Li Xueqing
  • Bai Fan Kang Ji De
  • Yang Zi Hua Fang Xian Hua
  • Bao Jian Feng Wu Han
  • Zhu Gang Ri Yao Zhou Li Hong
  • Luo Ming Zhao Guang Yi
  • Li Jia Ming [Esports Coach]
  • Liu Yang Niu Meng
  • Wang Zheng Wang Jun Ren
  • Dai Zi Xiang Xiao Feng
  • Shao Xia Tang Shuang
  • Yu Guo Er Sha Sha
  • Wang Zi Bai Wei
  • You Hao Ran [Host]
  • Mars Li [Lady Boss]
  • Zhou Hao Dong Mr. Li
  • Zuo Jin Zhu Bai Ting Fang
  • Zack Gao Xiao Luo
  • Xu Xiao Han Zhang Ke Er
  • Shi Yuan Ting Ah Feng
 • Guest Appearances
  • Hao Yan Fei Big Sister
  • Li Hong Lei [Chief Financial Officer]

The Show

Tags

Tags: Thriller, Mystery, Bromance, Investigation, Detective, Friendship, Suspense