At The Moment: The Series

Under the epidemic in 2020, due to changes in people’s life relationships, people re-examined their relationships with their families and friends, and the beginning of a love story.

Production Information

 • Known As
  • At The Moment: The Series
  • At The Moment
  • 此時此刻
 • Country
  • Taiwan
 • Category
  • Series
 • Duration
  • 10 Episodes
 • Rating
  • Not Yet Rated
 • Directors
  • Lian Yiqi
  • Wu Zongrui
  • Gao Bingquan
  • Huang Qilin
  • Huang Jieyu
 • Screenwriters
  • Du Zhengzhe
  • Lin Yanru
  • Lin Zhengyi
  • Hong Weicheng
  • Xu Weizhe
  • Liu Sihui
 • Original Release Date
  • Coming Soon
 • Main Characters
  • Wang Jing Xia Weiting 
  • Zhu Xuanyang Zhang Yong
  • Vivian Sung Li Ruonan
  • Wu Kangren
  • Ruby Lin Luo Xinlan
  • Lin Bohong
  • Lin Zhexi Joe
  • Lin Xilei Zhijie
  • Chen Yi High School Zhijie
  • Xiu Jiekai
  • Xu Xidi
  • Zhang Xuanrui
  • Xuefu Guo
  • Zhang Guangchen
  • Zeng Jinghua
  • Ziyin Huang
  • Alyssa Chia
  • Yang Mingwei
  • Liu Pinyan
  • Liu Junqian
  • Xie Xinying
  • Zhang Yaoren
  • Bai Jingyi
  • Lin Chenxi
  • Qiu Zhiyu
  • Zhang Luoxuan

Trailer

Trailer

Tags

Tags: Romance, Family, Multiple Couples, Gay Romance, LGBTQ+, Social Issues, Miniseries